چرا بازرگانی یکتا

تاسیس شرکت در سال ۱۳۸۳ با گرد آوری گروهی از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات

شروع فعالیت با شرکت های خارجی < انگلستان-کانادا-امارات>

graphics

مشاوره و فروش ۸۸۹۳۲۰۰۲ (۱۰ خط )